VMBaro henkilöstötutkimuksen käyttöönottoilmoitus

Tällä lomakkeella organisaationne ilmoittautuu VMBaron käyttäjäksi. Viraston henkilöstötutkimuksesta vastaava henkilö/johto ilmoittaa virastonsa pääkäyttäjän.

  1. Täytä lomake

  2. Tulosta ja allekirjoita täytetty lomake

  3. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake sähköpostitse skannattuna pdf-tiedostona Palkeisiin osoitteeseen vmbaro(at)palkeet.fi

  4. HUOM! Lomakkeen tulostettuasi lähetä se myös sähköisesti 'Lähetä lomake' -painikkeesta


Organisaation tiedot:
Organisaation nimi
Organisaation käyttämä nimilyhenne
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Järjestelmän arvioitu käyttöönottoajankohta

Organisaation pääkäyttäjän tiedot:
Etunimi
Sukunimi
Virka-asema
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Matkapuhelin


Organisaatiomme antaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle (Palkeet) ja Valtiokonttorille oikeuden käyttää VMBaro-järjestelmässä olevia organisaatiomme tietoja vertailutiedon tuottamiseen muille valtion organisaatioille ja aihepiiriin liittyvien tutkimusten ja selvitysten tekoon. Yksittäisen organisaation tietoja ei julkaista erillään, vaan useammista organisaatioista koostuvina ryhminä. Organisaatiomme antaa myös tulosohjaavalle ministeriölleen luvan tietojen käyttöön vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman seurannassa sekä viraston tulosohjauksessa. Lisäksi organisaatiomme antaa Valtiovarainministeriölle luvan tietojensa hyödyntämiseen analyysityössä.

Organisaatiomme sitoutuu vastaamaan käytössään olevista järjestelmän tunnuksista hyvän tietoturvan mukaisesti. Tunnukset ovat henkilökohtaisia. Organisaation pääkäyttäjä vastaa uusien tunnusten luonnista, vanhojen poistamisesta ja salasanojen vaihtamisesta sekä niistä tiedottamisesta. Tunnus ja salasana täytyy vaihtaa, jos pääkäyttäjä vaihtuu.

Organisaatio vastaa itse tutkimustensa toteuttamisesta ja raportoinnista.

Päiväys ___.___20____

Allekirjoitus __________________________
Nimen selvennys
Virka-asema