VMBaro henkilöstökyselyjärjestelmän käyttöönottoilmoitus

Tällä lomakkeella organisaationne ilmoittautuu järjestelmän käyttäjäksi. Kun olet täyttänyt lomakkeen, tulosta ja allekirjoita se ja lähetä skannattuna pdf-tiedostona Valtiokonttoriin osoitteeseen vmbaro@valtiokonttori.fi.

Lomakkeen tulostettuasi lähetä se myös sähköisesti painamalla Lähetä lomake -painiketta.


Organisaation tiedot:
Organisaation nimi
Organisaation käyttämä nimilyhenne
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Järjestelmän arvioitu käyttöönottoajankohta

Organisaation pääkäyttäjän tiedot:
Etunimi
Sukunimi
Virka-asema
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Matkapuhelin


Organisaatiomme antaa Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialalle oikeuden käyttää henkilöstökyselyjärjestelmässä olevia organisaatiomme tietoja vertailutiedon tuottamiseen muille valtion organisaatioille ja aihepiiriin liittyvien tutkimusten ja selvitysten tekoon. Yksittäisen organisaation tietoja ei julkaista erillään, vaan useammista organisaatioista koostuvina ryhminä. Lisäksi organisaatio antaa tulosohjaavalle ministeriölleen luvan tietojen käyttöön vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman seurannassa sekä viraston tulosohjauksessa.

Organisaatiomme sitoutuu vastaamaan käytössään olevista järjestelmän tunnuksista hyvän tietoturvan mukaisesti. Tunnukset ovat henkilökohtaisia. Organisaation pääkäyttäjä vastaa uusien tunnusten luonnista, vanhojen poistamisesta ja salasanojen vaihtamisesta sekä niistä tiedottamisesta. Tunnus tai vähintään salasana täytyy vaihtaa, jos tunnuksen käyttäjä vaihtuu. Yleisissä ongelmatilanteissa Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimiala asioi organisaation pääkäyttäjän kanssa.

Päiväys ___.___20____

Allekirjoitus __________________________
Nimen selvennys
Virka-asema